Actuele ontwikkelingen van uw Pensioenfonds
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Lees online
Philips Pensioenfonds
English version
april 2021
Duurzame beleggingen: waar staan we nu?
Philips Pensioenfonds belegt uw pensioengeld. Op die manier maken wij rendement om u een goed pensioen te kunnen uitbetalen. Vorig jaar hebben wij u de vraag gesteld in hoeverre wij daarbij ook rekening zouden moeten houden met maatschappelijke aspecten, zoals milieu en mensenrechten. Een groot deel van u blijkt veel belang te hechten aan maatschappelijk verantwoord beleggen. Het is tijd voor een update: welke stappen zijn gezet sinds ons onderzoek in 2020? Ik vertel er graag meer over.

Jasper Kemme
Algemeen Directeur
Lees meer
 
Onderzoek: wat gaat goed, wat kan er beter?
Philips Pensioenfonds is geïnteresseerd in uw mening over onze dienstverlening. Wat doen we goed, wat kan er beter? Om hier zicht op te krijgen hebben wij eerder deze maand een groot aantal pensioenopbouwers, pensioenontvangers en houders van een premievrije polis gevraagd om deel te nemen aan een onderzoek. Met behulp van de resultaten van dit onderzoek willen wij onze communicatie en dienstverlening verbeteren.

Heeft u via e-mail een uitnodiging ontvangen? En heeft u de vragenlijst nog niet ingevuld? Dan stellen wij het zeer op prijs als u de moeite neemt om dit uiterlijk op 9 mei alsnog te doen
.
Cijfers eerste kwartaal 2021: beleidsdekkingsgraad 112,7%
  • De beleidsdekkingsgraad per 31 maart 2021 bedroeg 112,7%.
  • De actuele dekkingsgraad per 31 maart 2021 bedroeg 123,0%.
  • Het rendement van 1 januari tot en met 31 maart 2021 bedroeg -1,5%.
  • Het pensioenvermogen per 31 maart 2021 bedroeg € 22.497 miljoen.
Actuele ontwikkelingen
Dekkingsgraad is in het eerste kwartaal van 2021 verder gestegen. Deze groei is nu ook terug te zien in de beleidsdekkingsgraad nu de ‘slechte maanden’ van begin 2020 niet meer meetellen in de beleidsdekkingsgraad. Een stijging van de rente heeft bijgedragen aan de positieve ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad. Hierdoor was het rendement op vastrentende waarden weliswaar behoorlijk negatief, maar dat werd meer dan goedgemaakt door een daling van de pensioenverplichtingen. Ook werden goede beleggingsresultaten behaald op de portefeuille met zakelijke waarden.
Lees meer
 
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
 
 
088 - 015 79 00
Mail ons
Facebook   Twitter
MijnPPF